BÀI VĂN KHẤN GIA TIÊN ĐÚNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

BÀI VĂN KHẤN GIA TIÊN ĐÚNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

 • Con kính lạy chin phường Trời, mười phương chư Phật, Chư Phật mười phương.
 • Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.
 • Con kính lạy Ngài Bản Xứ Thổ Công Địa Chủ Ngũ Phương Vạn Phúc Phu Nhân, Ngài Bản Gia Đông Trù Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân.
 • Con kính lạy Ngài Bản Gia Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần.
 • Con kính lạy Ngài Ngũ Phương, Long Mạch, Tiền Hậu Địa Chủ Thần Tài, Hỷ Thần Tiếp Dẫn.
 • Con kính lạy các Tôn Thần cai quản trong xứ này.
 • Con kính lạy Bà Chúa Đất, Ông Tiền Chủ, Bà Tiền Chủ tại đất này.
 • Con kính lạy Thượng Đường Lịch Đại Tổ Tiên Nội Ngoại Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Thần Tỷ Muội dòng họ…………..chư vị chân linh.
 • Con kính lạy Nội Ngoại Tộc chư vị Mãnh Tướng, Mãnh Tổ, Ông Hoàng Cậu Quận, Cậu Bé tại gia dòng họ…………..liệt vị chân linh.
 • Con kính lạy Nội Ngoại Tộc chư vị Chầu Bà, Tổ Cô, Cô Tổ, Thân Cô, Cô Bé tại gia dòng tộc họ ………….liệt vị chân linh.
 • Con kính lạy Nội Ngoại Tộc Liệt Thân Á Thích Viễn Cận Tông Môn, Cửu Huyền Thất Tổ Tiên Vong Hậu Hóa, Hữu Danh Vô Vị, Hữu Vị Vô Danh đẳng quyến thuộc.
 • Hôm nay là Ngày…….Tháng……Năm
 • Tín chủ (chúng) con là: ……………………………………………………………
 • Ngụ tại:……………………………………………………………………………………
 • Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, khí tiết năm bầu trời cao vút tỏa sáng phúc lành. Tín chủ chúng con thành tâm tu thiết lễ nghi, sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước án.
 • Chúng con thành tâm kính mời Ngài Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Tôn Thần, Ngài Bản Cảnh Thần Hoàng Chư Vị Đại Vương, Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, Ngài Bản Gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn Thần, Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc Đức Chính Thần, các Tôn Vị Tôn Thần cai  quản trong khu vực này.
 • Con cúi lạy Hội Đồng Tiên Tổ, Cửu Huyền Thất Tổ ………………. họ……………..Gia tiên hai họ Nội Ngoại họ ……………… họ………., hội đồng các bà Cô Tổ, hội đồng các Bà Chầu Tổ, hội đồng các Bà Cô Ông Mãnh linh thiêng.
 • Con cúi lạy bà Cô Tổ Tứ Đại họ ………. Họ ……….
 • Con cúi lạy tất cả các vong linh được thờ phụng theo tiên tổ họ……..họ ……….
 • Con lạy vong linh Bà Cô Ông Mãnh tại gia dòng họ ………..Xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót, xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Xin các Ngài để tâm xếp nếp cho con biết đường mà lội, biết lối mà đi. Con xin Bà Cô Tổ 4 đời, xin Liệt Vị Tổ Tông họ …………xin vong linh Ông Mãnh tại gia chứng giám lòng thành của chúng con. Phù hộ cho chúng con được mạnh khỏe, thân tâm an lạc, mạng vị bình an. Xin các Ngài năm nay cho gia chung chúng con được vạn sự như ý. Công việc được vận đáo hanh thông, toàn thể gia chung được khỏe mạnh. Các Ún Các Tiểu được học hành tiến tới, Thầy thương bạn mến, gặp người giúp đỡ đẹp bằng người tươi bằng bạn. Xin các Ngài phù hộ cho các Ún (con) của con là: ……………………. Dẫn dắt cho các cháu được Quan Trần Quan Âm giúp đỡ dẫn đường cho các cháu xin lộc công danh sự nghiệp đỗ đạt khoa bảng. Xin các Ngài cho con biết đường mà lội, biết lối mà đi.
 • Nay con cúi xin Hội Đồng Gia Tiên phù hộ cho chúng con được thuận lợi, sở nguyện như ý, sở cầu được tòng tâm. Trước kia chúng con tuổi còn trẻ, đầu còn xanh, ăn chưa sạch, bạch chưa thông, chưa chú ý việc thờ phụng tiên tổ. Nay con xin hứa từ nay trở đi, từ giờ trở lại, tuần rằm mùng một, ba tháng hè, chin tháng đông. Chúng con xin hứa chú ý việc tiên tổ. Xin các Ngài để tâm xếp nếp cho chúng con biết đường mà lội, biết lối mà đi. Dẫn dắt chúng con gặp Ông có Nhân, gặp Bà có Đức, để dẫn đường chỉ lối cho chúng con phụ sự việc tiên tổ, việc Phật Thánh theo đúng chuẩn mực.
 • Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Con xin Liệt Vị Tổ Tông, Cửu Huyền Thất Tổ họ …………, Hội đồng các Bà Cô Ông Mãnh, Hội đồng các Bà Chầu Tổ, Bà Cô Tổ Tứ Đại họ ……….., Các Cô Bé Đỏ, Cậu Bé Đỏ tại gia, các Ngài về hầu cửa Phật, Cửa Thánh, các Ngài sống vi anh, tử vi linh. Xin các Ngài kêu thấu, tấu nổi, kêu thay, lạy đỡ tại các cửa Đình Thần Tam Tứ Phủ. Trên tấu với Thượng Thiên, dưới tấu Tòa Vàng Thoải Phủ cho gia chung chúng con ăn vóc học nên, điều lành đem lại, điều dại cản đi. Vạn sự như ý, đắc lễ đắc bái, đắc kêu đắc cầu. Nay co có sớ tâu trình lên trên. Xin công việc của con đạt được kết quả. Con xin trình Hội Đồng Gia Tiên và xin lễ tạ các ngày. Xin các Bà Cô Ông Mãnh linh thiêng của họ………. phù hộ cho gia chung chúng con được sở nguyện như ý, sở cầu được tòng tâm.
 • Con xin ơn trên chứng giám.
 • Con xin cảm tạ (A DI ĐÀ PHẬT) 3 lần.

GHI CHÚ: MỖI CÁ NHÂN (CHƯA LẬP GIA ĐÌNH) VÀ TÍN CHỦ GIA ĐÌNH MỖI NĂM NÊN LỄ 3 LẦN VÀO RẰM THÁNG GIÊNG, RẰM THÁNG 7 VÀ TẤT NIÊN THÁNG CHẠP).

 • Mua lễ ở nhà thờ tổ: Hoa trắng, hoa màu, sữa tươi, bánh kẹo, chè thuốc, rượu, hoa quả, 30 lễ tiền vàng, tiền trần.
 • Mua lễ ở bàn thờ gia tiên: 1 cỗ oản vàng 5 cái, 30 tiền vàng, hoa quả gồm 7 thứ quả, xôi, chè, rượu trắng, mâm cơm chay tùy tâm, 2 vỉ sữa tươi, bánh kẹo, chè thuốc, trầu cau, tiền thật các mệnh giá 9 tờ (cho vào đĩa), 9 chai nước lọc, 9 ngọn nến cốc.
 • Mua lễ ở bàn thờ (thổ công) thần tài: 5 cái bánh bao, 1 bát tào phớ (cho thêm đường vào), 5 quả trứng vịt (sống) để lên đĩa gạo, 1 ngựa vàng, 1 ngựa đỏ, 1000 vàng hoa đỏ, 1000 vàng thiếc, 1000 vàng cô xanh, 1000 vàng cậu vàng, 1 món hài y phục bà chúa đất đỏ, 2 bộ ông tiền chủ bà tiền chủ đen, 1 nón hài bà cô tổ xanh, 1 nón hài y phục ông mãnh (hoàng) màu vàng, 50 lễ tiền vàng, 2 lễ tào quan, 5 thỏi vàng, 5 thỏi bạc.

BÀI VĂN HÓA TIỀN VÀNG CHO GIA TIÊN

( Lúc nào cung thỉnh ơn trên mời lễ vật, hương cháy được 2 phần cây hương thì xin hóa tiền vàng)

Con xin kính lễ Đức Cha Mẫu Mẹ ơn trên Mười Phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, trong tất cả mười phương. Con xin kính lễ Đức Cha Mẫu Mẹ Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần trông coi cai quản tại nơi đây. Con xin kính lễ Ông Bà Thủy Tổ, Thần Tổ, Bà Cô Tổ, Bà Tổ Cô, Gia tiên Tiền tổ, Thúc bá Huynh đệ, Cô Gì Tỷ Muội của dòng họ ……… chúng con. Con tên là…….. Vợ con tên là ……. Các con của con tên là……… Ở tại Xóm …….. Xã ……. Huyện……. Tỉnh ….. Hôm nay là ngày ….. tháng …… năm…….. cũng là ngày giỗ hương linh ….. hoặc ngày tết…. hoặc ngày lễ gì …. Gia đình chúng con có số tiền vàng, quần áo …. Xin cúng dường cho ….. Vậy các con xin lên Ngài Bản Cảnh Thần Hoàng, chư vị Đại Vương, Ngài Vũ Lâm sứ giả, các con xin lên các Ngài bản cảnh, Bản Thôn, Bản Xứ, Bản Tự, Ngũ Tự Phúc Thần Linh trông coi cai quản tại nơi đây gia hộ cho phần Âm chúng con nhận được tất cả số tiền, vàng, quần áo đầy đủ, chúng con đã cúng dường. Sau chúng con xin ơn Trên gia hộ cho tất cả phần Âm dòng họ ……. Của chúng con được đặng an mát mẻ và siêu sinh Tịnh Độ.

Con xin cảm tạ ơn trên!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *